Over IKC Groenling

Op IKC Groenling laten we ons leiden door de volgende 5 kernwaarden:  

Veelzijdig. IKC Groenling helpt kinderen om een wijze wereldburger te worden. Dat doen we met activiteiten, lessen, muziek en meer. Wij staan voor veelzijdig onderwijs. 

Eigenheid. Hier kun je lekker jezelf zijn, met je eigen leerbehoefte, interesses, talenten en niveau. Leren en ontwikkelen waar mogelijk vanuit je eigen autonomie. 

Onderzoekend. We zijn nieuwsgierig en onderzoeken alles met een open en ondernemende houding. 

 Liefdevol. Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. De liefde van Jezus Christus inspireert ons om, ieder op zijn eigen wijze, een voorbeeld te zijn voor de kinderen en het beste met elkaar voor te hebben. 

 Vertrouwen. We gaan uit van een wereld van vertrouwen, waarin iedereen zijn eigen steentje bijdraagt

Wijze
wereldburgers
op weg

In ons kindcentrum vind je basisonderwijs. Leerkrachten en andere professionals die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, werken hier samen. Je kind kan zich hier van vier tot dertien jaar ontwikkelen vanuit dezelfde normen, waarden en afspraken.

Ons IKC

Een vertrouwde plek waar ieder kind zichzelf mag zijn

Meer lezen
Positief klimaat

In een goede sfeer leren kinderen zoveel meer.

Meer lezen
Onderwijs

Uitdagend leeraanbod met aandacht voor ieders eigenheid.

Meer lezen

Nieuws van IRIS

15 januari 2024

Onze website is vernieuwd!

Welkom op onze vernieuwde website!

Meer lezen
14 januari 2024

Een nieuw jaar!

Een nieuwjaarswens van Henk ter Wee, Voorzitter College van Bestuur

Meer lezen
05 juli 2023

IRIS Christelijke Kindcentra neemt vier opvanglocaties over van stichting Prokino

Per 1 januari 2023 neemt IRIS Christelijke Kindcentra drie locaties voor peuteropvang en één locatie voor buitenschoolse opvang over van...

Meer lezen
30 september 2022

Soepel naar voortgezet onderwijs

Al een aantal jaren werken het Ichtus College en stichting IRIS Onderwijs & Opvang samen binnen het project van de...

Meer lezen

Waar staat de Groenling voor?

Benieuwd naar de missie en visie van IKC Groenling?