Op onze basisschool gebruiken we de Parro-app voor communicatie met de ouders/verzorgers van de leerlingen.

Parro

Berichten en foto's van activiteiten uit de groep van uw kind kunt u volgen via Parro. Dit kan via de Parro app of via de Parro webapp. Met Parro blijft u altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken.

 • Wij kunnen u als ouders gemakkelijk op de hoogte houden binnen een afgesloten en veilige omgeving;
 • U ontvangt een bericht, een foto, een oproep of andere informatie via de Parro app of via de Parro webapp;
 • Parro is een afgeschermde omgeving;
 • Om uw kind te kunnen volgen heeft u als volger een account en een koppelcode van de leerkracht nodig.

Parro in 3 stappen

 • Aanmelden bij Parro
  Allereerst heeft u als ouder een account nodig voor Parro. Een leerkracht kan u hiertoe uitnodigen in Parro. Als u een account heeft kunt u inloggen in de app of de webapp gebruiken.
 • Koppelcode
  Een koppelcode krijgt u via de leerkracht. Bij de uitnodiging per e-mail zit de koppelcode. Deze koppelcode kunt u gebruiken in de webapp of in de Parro app.
 • Meer kinderen volgen?
  Zorg ten eerste dat u een koppelcode heeft voor het kind dat u nu nog niet volgt. Elke koppelcode is namelijk een unieke koppeling tussen een kind en diens groep. Nieuwe koppelcodes kunt u vervolgens aan uw bestaande account toevoegen via "Groep toevoegen" onder groepen.

U kunt Parro ook gebruiken via de webapp: talk.parro.com. Wilt u meer informatie over Parro? Kijk dan op https://parro.education/ouders/.

Parro logo
Ouder/verzorger aan het woord
"Toen we een school zochten voor ons oudste kind, werden we prettig ontvangen. Het is een school met een vriendelijk karakter."
- Michiel van Deursen
Zo werkt het bij De Groenling
"Op de Groenling werken we samen met diverse organisaties om het onderwijs te verrijken. We zijn een brede school met verschillende disciplines."

De extra's van IKC Groenling

Door gebruik te maken van onderstaande voorzieningen van IRIS kunnen we ons onderwijs nog krachtiger vormgeven. 

Zo helpen we wijze wereldburgers op weg

Spectrum daagt kinderen uit

Leren leven, leren denken, leren leren. Dat is in het kort waar het om draait bij de bovenschoolse plusklas van IRIS. leerlingen uit groep 5 tot en met 8 kunnen terecht bij de leerkrachten Jeanet en Wilke.

Leren is een sociale aangelegenheid. Bij Spectrum ontmoeten kinderen ontwikkelings-gelijken, dit versterkt de samenwerking. “We komen tegemoet aan een specifieke onderwijsbehoefte die aandacht schenkt aan datgene wat deze leerlingen nog meer ‘anders’ maakt dan alleen hun opvallende intelligentie.

Begaafde kinderen denken en leren top-down. De top-down denker denkt vanuit het geheel naar de delen. Binnen Spectrum stemmen we daarop af,” zo legt Wilke uit.

Uitdaging

Ouders en leerkrachten vertellen gelukkig te zijn met de extra uitdaging die geboden wordt. Binnen een thema zetten kinderen hun eigen onderzoek op en kiezen ze een persoonlijk leerdoel. “Al onze activiteiten komen voort uit de doelen van het SLO, Stichting Leerplan Ontwikkeling. Gestructureerd werken is belangrijk voor de toekomst. Wij besteden veel tijd aan hoe je onderzoek doet en hoe je aan de juiste informatie komt. De kinderen zijn bewust bezig met hoge denkordevragen; analyseren, evalueren en creëren. Ieder project wordt afgesloten met een presentatie,” aldus Jeanet.

Maatjes

In de klas ontstaan vriendschappen tussen kinderen van verschillende scholen. “Ik geniet ervan om te zien dat ze een maatje vinden,” zo vertelt Wilke enthousiast. “Het vinden van een maatje is stimulerend voor de sociale ontwikkeling. Het contact met ontwikkelings-gelijken zorgt voor verdieping in het persoonlijke leerproces.”

Coach

Jeanet legt uit wat de rol van de leerkrachten is binnen Spectrum. “We zijn coachend aanwezig. We bieden kinderen ruimte om buiten de reguliere kaders te denken. Door prikkelende vragen te stellen, moedigen we kinderen aan om uit hun comfort zone te stappen en tot het uiterste van hun kunnen te gaan. We houden de kinderen regelmatig een spiegel voor tijdens het werken in de plusklas, op die manier worden ze eigenaar van hun eigen leerproces en van het eindproduct.”

Learn Lab

“Het Learn lab van IRIS sluit perfect aan bij hoe een kind zich in de digitale wereld ontwikkelt,” zo legt Sander, coördinator Learn lab, gepassioneerd uit. “De wereld is anders dan tien jaar geleden, mede door de technologie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met nieuwe media zoals bijvoorbeeld robotica, 3D-printen en virtual reality.”

“We willen kinderen interesseren voor de huidige techniek, die anders is dan vroeger. De automonteur moet tegenwoordig de auto uitlezen met een laptop. De techniek verandert snel. Daar willen we in de klas aandacht aan besteden. We doen dit bijvoorbeeld in een circuitvorm zodat kinderen steeds in aanraking komen met verschillende materialen en besturingssystemen.”

Experimenteren

Sander vindt het belangrijk om bij het lesgeven ruimte aan de leerlingen te geven om te experimenteren. “Kinderen kunnen heel veel zelf. Het mooie is dat ze nog niet in vastgestelde kaders denken, daardoor gebeuren de mooiste dingen. Eerst verkennen ze de materialen, daarna komen er opdrachten bij. De robots zijn bijvoorbeeld te programmeren, het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe snel ze dat onder de knie hebben.”

Computational Thinking

De gebruikte materialen zijn kostbaar. “Leerlingen leren in de lessen zorgvuldig om te gaan met de kwetsbare materialen”. Een van de doelen van het werken met deze materialen is ‘Computational Thinking’, oftewel kinderen leren problemen oplossen volgens de stappen die een computer ook gebruikt. Het draait om logisch redeneren.” Sander laat de kinderen ook graag zelf uitzoeken waarom een robot niet werkt. “Ze komen er vaak heel snel achter wat er aan de hand is.”

Iedereen geniet

Sander gaat met het mobiele Learn lab langs alle IRIS-scholen. “Zo breng je huidige digitale techniek op een laagdrempelige manier de school binnen. Iedereen vindt het leuk. Of het nu om de virtual reality bril gaat, de robotica of de 3D-printer, ik zie altijd stralende gezichten. Opvallend is dat leerlingen die soms minder gemakkelijk te motiveren zijn in deze lessen enthousiast en met overgave aan de slag gaan. Het mooiste compliment is dat de kinderen vragen om meer van dit soort lessen.”

“Het mooiste compliment is dat de kinderen vragen om meer van dit soort lessen”
- Sander

De Overbrugging

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.

Binnen de Overbrugging zijn ambassadeurs op twee thema's werkzaam:

 • Leren en oriënteren
  Ambassadeurs van de Overbrugging bezoeken een aantal keren per jaar de bovenbouwgroepen van de basisscholen. In overleg met de leerkracht besteden ze aandacht aan de oriëntatie op het voortgezet onderwijs en op het leren leren. Een eigen overbruggingsagenda vormt de basis voor organisatie en planning. Daarnaast is een lessenserie leren leren ontwikkeld, die nu op de basisscholel wordt uitgerold.
 • Taal en leesonderwijs
  De ambassadeurs ontwikkelen activiteiten voor het PO en VO die aansluiten bij landelijke taal- en leesevenementen. Daarnaast begeleiden en stimuleren ze vooral docenten in het VO om meer aan te sluiten bij de werkwijze op het PO m.b.t. lezen en leesplezier. De ambassadeurs werken nauw samen met de bibliotheek in Kampen.

Hoe ondersteunen we
leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften?