Welkom bij onze basisschool 

We zijn trots op onze leerkrachten en andere professionals die dagelijks met de kinderen werken. Samen staan en gaan we voor: 'In een goede sfeer, leer je zoveel meer!' 

We stellen ons graag aan je voor.

In een goede sfeer, leer je zoveel meer!

Onderwijs met plezier

Goede samenwerking tussen ouders en school vinden we belangrijk. We zijn een laagdrempelige school waar je als ouder of belangstellende gemakkelijk binnenstapt. Wij creëren een openheid waarin leerlingen, ouders en leerkrachten op een goede manier met elkaar spreken, afstemmen en problemen oplossen.


De Groenling is een school die, in overleg met de ouders, een duidelijk herkenbaar beleid voert. We zijn een school die keuzes maakt op religieus, pedagogisch en onderwijskundig terrein.


Onze speerpunten zijn: spelend leren, lezen, zelfstandig werken, werken op niveau, groepsdoorbrekend werken, betrokkenheid, gemotiveerde kinderen, sociaal en pedagogisch klimaat.

De Groenling is een school waar de kinderen zeggen: ‘Hè, is het nu alweer tijd?’. Een school waar leerkrachten graag willen werken en waar ouders hun kind graag naartoe brengen.

Ik wens u veel leesplezier op onze website! Wilt u meer weten over De Groenling? Bel of mail dan voor een afspraak.

Onderwijs op maat

De ontwikkelbehoefte van de leerlingen staat bij ons centraal. De één heeft weinig instructie nodig, de ander wat meer. We kijken hoe we de leerling het beste kunnen helpen. Soms is dat met extra instructie, soms is dat door extra te oefenen. En soms bieden we meer zorg, bijvoorbeeld met behulp van een onderwijsassistent of een externe specialist.
Dit kan op meerdere gebieden, zowel voor leerlingen die moeite hebben met lesstof als voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.
De Groenling biedt ook plaats aan leerlingen met een beperking, zoals een gehoorbeperking of een visuele handicap. In afstemming met buitenschoolse specialisten ontwerpen we ook voor hen onderwijs op maat.

Instructie

Bij ons op school beginnen we met instructie. We helpen elke leerling op weg met zijn/haar taken. We leren dingen aan en zoeken dan naar het moment van loslaten. Dat punt ligt bij iedere leerling anders. We kijken goed naar wat een leerling nodig heeft.

Jezelf zijn

Het hele jaar doen we groepsbindende activiteiten. We maken bewust tijd om met de leerlingen na te denken en te oefenen in samen werken en samen spelen. Leerlingen leren complimenten geven en ontvangen. Ook wordt er geoefend wat je doet als je iets niet leuk vindt. En wat voor tips kun je elkaar geven? Leerlingen voelen zich hierdoor veilig. Je mag jezelf zijn.

Kees van Garderen

Directeur

Kindgesprekken

We zijn allemaal geschoold in het voeren van kindgesprekken. Zo stel je de juiste vragen om een leerling verder te helpen. Iedere leerling is uniek. We vinden het op De Groenling belangrijk om oog te hebben voor hoe het met een leerling gaat. We willen graag dat elke leerling zich gekend en gezien voelt. Zo gaat iedereen met plezier naar school.

Goede sfeer

In een goede sfeer leer je zoveel meer. We weten dat dit niet vanzelf gaat. Daarom zetten we heel bewust in de klassen in op een goede relatie. Op De Groenling zijn we open, vrolijk en positief naar elkaar. Leerlingen zien dat we het als collega’s goed hebben met elkaar. Zo zijn we een voorbeeld van hoe je prettig kunt samenwerken.

Positief klimaat

We sturen aan op een positief klimaat, waardoor we binnen de veiligheid van een groep verschillen kunnen bespreken. We hebben oog voor ieders talenten en individuele behoeften. We leren hierin heel veel van elkaar.
De methode Rots en water helpt ons bij de sociaal emotionele ontwikkeling.

Keertje kijken bij IKC De Groenling?

Hoe kunnen wij je helpen?

Je bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Je bent nog een paar velden vergeten, check je ze nog even?