Kinderopvang Ienieminie

In ons schoolgebouw zit kinderopvang Ienieminie. Zij bieden buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Ons IKC bestaat uit twee zelfstandige partners, te weten Kinderopvang Ienieminie en CNS De Groenling. Het is onze ambitie om zo optimaal mogelijk samen te werken met ouders en externe partners om een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen van 0-12 jaar te realiseren. Hierbij willen we steeds aansluiten bij de specifieke ontwikkelbehoefte van ieder kind (0-12 jaar). In ons IKC werken professionals samen in een veilige en voorspelbare omgeving, waarin we ieder kind zien en respect hebben voor elkaar.

Visie (waar we voor gaan):

Het is ons ultieme doel dat kinderen ons IKC verlaten als wijze wereldburgers.

  • Een wijze wereldburger is iemand die vertrouwt op God, op zichzelf en op zijn naaste.

  • Een wijze wereldburger stelt zich verantwoordelijk op door zich bewust te zijn van wat hij doet, door te weten waarom hij doet wat hij doet en door na te denken wat het gevolg is van zijn doen en laten voor zichzelf, de ander en de schepping.

  • Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en is gericht op het leveren van een positieve bijdrage aan zijn omgeving.


In IJsselmuiden zijn ook andere buitenschoolse organisaties actief, zoals Partou, Prokino, Bij Miek en diverse gastouders.


Samenwerken met de buren
"Kinderopvang Ienieminie, onze buren, biedt voor-, tussen- (in samenwerking met IRIS Opvang) en naschoolse opvang aan. We hebben heel goed contact met elkaar zodat we kunnen zorgen voor een warme overdracht van kinderopvang naar basisschool. Als het kan, wordt er samengewerkt en samen gespeeld met de kleuters.”
- Samen zijn we school...