Samen zijn we school...

Ben je benieuwd naar onze samenwerking met ouders en hoe we ouders/verzorgers betrekken bij ons onderwijs? Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Hieronder lees je er meer over. 

"Je voelt je welkom op Groenling"

“Je voelt je welkom op Groenling,” zo vertelt ouder Michiel van Deursen. “Toen we een school zochten voor ons oudste kind, werden we prettig ontvangen. Het is een school met een vriendelijk karakter.”


Goede harmonie


“Intussen zit alleen onze jongste nog op de Groenling, de oudste twee kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs. De sfeer is prima hier. Alles gaat in goede harmonie. Je kunt altijd in gesprek met de leerkracht en dat voelt goed.”


“Als ik mij prettig voel bij de school, voelen mijn kinderen dat ook.”


Deskundige leerkrachten


“De leerkrachten zien onze kinderen. Zij denken deskundig over ze mee. Als er iets is, komen we daar altijd samen uit. Dat is erg prettig. Het is best een grote school, toch zie je dat alle leerkrachten de kinderen kennen. Dat is fijn voor iedereen.”

Voorlezen bij de kleuters


“Het gaat op Groenling niet alleen om leren, er wordt ook tijd besteed aan het sociaal-emotionele gedeelte. Ik vind het erg leuk dat er klasdoorbroken gewerkt wordt. Oudere kinderen lezen voor bij de kleuters. Mijn kleuter had toen echt het idee dat hij vrienden had in groep 7, dat is zo leuk om te ervaren.”

Prettige communicatie


“De gesprekken die er ieder schooljaar zijn om kennis te maken met de leerkracht zijn fijn. Je moet zelf ook investeren in een goede band met de leerkracht van je kind. Dat is niet de verantwoordelijkheid van school, dat doe je samen. De communicatie naar ouders is erg prettig.”

Je mening telt


“Tot voor kort was ik lid van de MR, ik zet me namelijk graag in voor de school van mijn kinderen. Je kinderen zitten zoveel tijd op school, het is een belangrijk onderdeel van hun leven. Ik ben een betrokken ouder en wil graag weten hoe dingen lopen. Op Groenling voel ik mij welkom, je mening telt als ouder. Als ik mij als ouder prettig voel bij de school, voelen mijn kinderen dat ook.”

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad kan met de schooldirectie alle schoolzaken bespreken en heeft in een aantal onderwerpen informatie- , advies- en/of instemmingsrecht. De MR toetst aan de hand van wet en regelgeving, stemt in en adviseert inzake het beleid en behartigt de belangen van alle leerlingen, ouders, personeelsleden van onze school met als doel: ”In een goede sfeer leer je zoveel meer”.

Om het werk en de doelstelling van de MR van de Groenling kort en bondig samen te vatten is de volgende missie omschreven: Wij willen als MR een actieve en open communicatie onderhouden en bevorderen tussen directie, ouders, personeelsleden en leerlingen.

De MR van de Groenling is als volgt samengesteld: 

Team: Monique Snoeijer, Manoah Mulder, Janet Brink

Ouders: Anne ten Seldam, Miranda van der Wolf, Erica Bultman

Mail ons opmr@cnsdegroenling.nl


Activiteitencommissie

‘In een goede sfeer leer je zoveel meer’;  hét slogan van onze school.

Wij als ouders/verzorgers in de AC geloven in deze slogan en hopen een steentje bij te kunnen dragen aan deze goede sfeer. Wij zijn betrokken bij het merendeel van de activiteiten die worden georganiseerd op CNS de Groenling. Wij helpen het onderwijsteam bij de organisatie en zijn actief op de dag van de activiteit zelf. Concrete voorbeelden van activiteiten zijn het Sinterklaasfeest, Kerst- & Paasviering, Koningsspelen, A4daagse en ga zo maar door. Verder houden we elk jaar een verkoopactie om de kas van de AC te spekken. Het opgehaalde geld besteden we bijvoorbeeld aan een ijsje op het schoolreisje!

Een aantal keer komen wij als commissie bij elkaar om te brainstormen en overleggen. We verdelen ons in kleinere groepjes, zodat ieder evenement evenveel aandacht krijgt.

Wil je meer van ons te weten komen? We zijn te vinden op socials: Facebook https://www.facebook.com/acdegroenling en Instagram https://www.instagram.com/acdegroenling/


- samen zijn we school...

'Contact met ouders vinden we heel belangrijk!'

“Het contact met ouders vinden we op De Groenling heel belangrijk,” zo legt Janet, intern begeleider onderbouw, uit. “Dat begint al bij de intake met nieuwe ouders. We speken over de visie en werkwijze. Ouders krijgen de gelegenheid om te kijken en te ervaren hoe de sfeer in de school is. Ze kunnen aangeven wat het kind nodig heeft bij ons op school.”