Hier doen we het voor

Wij willen dat kinderen van vier tot dertien jaar volop kunnen spelen, leren en ontwikkelen. In ons kindcentrum organiseren wij onderwijs en zorg om kinderen heen. Zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot wijze wereldburgers op weg.

We lichten dat toe middels een brief van de leerkrachten aan de leerlingen. 

Hoi Groenlinger,


Deze brief is speciaal voor jou: de leerling van de Groenling die zo graag speelt, lacht, kletst, schrijft of tekent op de Groenling; voor de leerling die iedere dag leert en langzaamaan steeds groter wordt.

Wij, de juffen en meesters van de Groenling, hopen dat jij jezelf kunt zijn bij ons in de klas. Dat vinden wij het allerbelangrijkst: kunnen zijn wie je bent.

We beloven dat we zoveel mogelijk samen zullen lachen en we proberen zo min mogelijk te mopperen, want in een goede sfeer, leer je zoveel meer!
We beloven dat we jou het onderwijs proberen te geven dat je nodig hebt om later wereldwijs te worden. Dat zal niet altijd gemakkelijk gaan, want dat is voor ons soms best lastig om te doen. Als we een fout maken, wil je dat dan zeggen? Dan kunnen wij daar weer van leren.
We beloven dat we duidelijke klassenregels en afspraken maken en we leggen de moeilijke dingen net zo lang uit totdat je het begrijpt.
Je mag ons altijd alles vragen, dus doe dat ook maar. We vinden het leuk om nieuwe ideeën te horen en we houden van ondernemende kinderen. Misschien krijg je een antwoord waar je niet op hoopt, maar dan kunnen we je uitleggen waarom we dat antwoord geven.
Je mag ons altijd alles zeggen, ook de dingen die je liever niet vertelt. We zullen naar je luisteren en je zo goed mogelijk proberen te helpen. Of misschien heb je de hulp niet nodig, want je kunt vaak meer dan je zelf denkt!
We kijken uit naar een leuke, gezellige en leerzame tijd samen!

Groetjes,
De juffen en meesters van De Groenling

Kiezen voor IKC De Groenling

In een goede sfeer, leer je zoveel meer!

1e mission statement: In een goede sfeer, leer je zoveel meer!

Het team van CNS de Groenling is ervan overtuigd dat een positief, sociaal veilig klimaat maakt dat leerlingen meer leren. In zo'n klimaat is er orde in de klas, zijn er duidelijke regels en kunnen leerlingen sneller, langer en beter aan hun taken werken.
Een positief, sociaal veilig klimaat maakt ook dat de relatie tussen leerkracht en leerling positief is, waardoor de leerlingen gemotiveerder zijn om hun taken te doen. Ondanks de grootte van de school blijven elkaar zien!

Vandaar dat ons motto is: "In een goede sfeer, leer je zoveel meer".

2e mission statement: Het begint bij de instructie, maar het draait om de interactie!

Dit didactisch uitgangspunt is het startpunt wanneer het gaat om de keus van werkvormen, methodes, het geven van instructie. We verwachten dat kinderen, wanneer ze geleerd hebben hoe dat moet, taken kunnen uitvoeren passend bij hun leeftijd. We verwachten hierbij een taakgerichte werkwijze die afwisselend zelfstandig en samenwerkend is. Zodoende is er sprake van stimulerende interactie.
De ene leerling heeft hier meer of andere begeleiding voor nodig dan de ander. Voor sommige leerlingen blijft instructie/begeleiding nodig, dat is geen probleem.
Het onderwijs in de onderbouw heeft een meer informeel karakter. Er wordt ingezet op een rijke leeromgeving waar kinderen spelend met en van elkaar leren en waarbij de leerkracht voortdurend met instructie en begeleiding bezig.

Ons basisonderwijs

Op De Groenling is er veel aandacht voor een positief pedagogisch klimaat. Ons motto is niet voor niets ‘In een goede sfeer leer je zoveel meer’. Een goede sfeer is er niet zomaar, die maak je met elkaar door structuur, duidelijke regels en een positieve benadering te hanteren. In de weken tot de herfstvakantie besteden we veel aandacht aan groepsvorming. Zo leg je de basis voor een mooi schooljaar.

Instructie

Bij ons op school beginnen we met instructie. We helpen elke leerling op weg met zijn/haar taken. We leren dingen aan en zoeken dan naar het moment van loslaten. Dat punt ligt bij iedere leerling anders. We kijken goed naar wat een leerling nodig heeft.


Onderwijs op maat

De ontwikkelbehoefte van de leerlingen staat bij ons centraal. De één heeft weinig instructie nodig, de ander wat meer. We kijken hoe we de leerling het beste kunnen helpen. Soms is dat met extra instructie, soms is dat door extra te oefenen. En soms bieden we meer zorg, bijvoorbeeld met behulp van een onderwijsassistent of een externe specialist.
Dit kan op meerdere gebieden, zowel voor leerlingen die moeite hebben met lesstof als voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.
De Groenling biedt ook plaats aan leerlingen met een beperking, zoals een gehoorbeperking of een visuele handicap. In afstemming met buitenschoolse specialisten ontwerpen we ook voor hen onderwijs op maat.


Kindgesprekken

We zijn allemaal geschoold in het voeren van kindgesprekken. Zo stel je de juiste vragen om een leerling verder te helpen. Iedere leerling is uniek. We vinden het op De Groenling belangrijk om oog te hebben voor hoe het met een leerling gaat. We willen graag dat elke leerling zich gekend en gezien voelt. Zo gaat iedereen met plezier naar school.Goede sfeer

In een goede sfeer leer je zoveel meer. We weten dat dit niet vanzelf gaat. Daarom zetten we heel bewust in de klassen in op een goede relatie. Op De Groenling zijn we open, vrolijk en positief naar elkaar. Leerlingen zien dat we het als collega’s goed hebben met elkaar. Zo zijn we een voorbeeld van hoe je prettig kunt samenwerken.Jezelf zijn

Het hele jaar doen we groepsbindende activiteiten. We maken bewust tijd om met de leerlingen na te denken en te oefenen in samen werken en samen spelen. Leerlingen leren complimenten geven en ontvangen. Ook wordt er geoefend wat je doet als je iets niet leuk vindt. En wat voor tips kun je elkaar geven? Leerlingen voelen zich hierdoor veilig. Je mag jezelf zijn.


Wat bedoelen we met
'je mag jezelf zijn?'